ជំនឿ ១សប្តាហ៍ទៀត រកា ឆ្លូវ និងមមី មានទាំងលុយចាយ និងចែក

១សប្តាហ៍ទៀត រកា ឆ្លូវ និងមមី មានទាំងលុយចាយ និងចែក

312

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?
ឆ្នាំរកា

ក្នុងមួយអាទិត្យខាងមុខនេះ ឆ្នាំរកា នឹងមានសំណាងល្អចូលមកខ្លាំងណាស់។ ជាពិសេស អ្នកក៏អាចបានផលធំពីការបណ្តាក់ទុនផងដែរ។ ដូចនេះ ក្រដាសប្រាក់ដែលចូលមកក្នុងឃ្លាំងនឹងមិនចេះតិចឡើយ។

ឆ្នាំឆ្លូវ

ក្នុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខ ឆ្នាំឆ្លូវ មិនថាធ្វើអ្វីទេគឺសម្រេចទាំងអស់។ ជាពិសេស ក៏អាចរកឃើញគូរបស់ខ្លួនផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអាចរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលខ្លាំងតែម្តង។

ឆ្នាំមមី

ក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះ ឆ្នាំមមី នឹងទទួលបានលាភជាបន្តបន្ទាប់គ្នា។ ជាពិសេស ក៏អាចរើសបានលុយនៅគ្រប់កន្លែងផងដែរ។ ដូចនេះ ផលដែលអ្នកទទួលបាននឹងមិនចេះតិចជាងអ្នកដទៃនោះឡើយ៕